FI EN

NOS-HS


NOS-HS (Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning) är ett nordiskt samarbetsorgan för forskningsråden inom humaniora och samhällsvetenskap. Samarbetsnämnden har som mål att främja samarbetet mellan forskningsråd och den forskningspolitiska debatten samt att utveckla forskningssamarbetet i Norden. NOS-HS årsbudget är omkring 2,5 miljoner euro. Under NOS-HS verkar den Nordiska publiceringsnämnden för humanistiska och samhällsvetenskapliga tidsskrifter (NOP-HS).

De finländska medlemmarna i NOS-HS är professor Eva Liljeblom (medlem av Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle) och direktör för Akademins ansvarsområde för forskning i kultur och samhälle Floora Ruokonen. Ledande vetenskapsrådgivare Päivi Messo (Finlands Akademi) fungerar som administrativ kontaktperson.

NOS-HS sekretariat cirkulerar mellan medlemsorganisationerna.  Vetenskapsrådet i Sverige är sekretariatets värdorganisation fr.o.m. 2015. Finlands Akademi tar över värdskapet fr.o.m. början av 2019.

NOS-HS finansierar nordiska forskarworkshoppar med en årlig utlysning som brukar öppna under våren.

Senast ändrad 19.2.2019
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »