FI EN

Asia NORIA-net


Asia NORIA-net var en samarbetsform på forskningsfinansieringsnivå mellan de nordiska länderna och Asien som syftade till att identifiera behoven och bereda en modell för gemensamma forskningsfinansieringsaktiviteter. Särskild uppmärksamhet ägnades åt Indien och Kina. Det grundläggandet målet var att bilda gemensamma långsiktiga finansieringsinstrument som samordnades och finansierades av NordForsk och nationella forskningsfinansiärer. 

Asia NORIA-net var ett tvåårigt projekt som finansierades av NordForsk och samordnades av Finlands Akademi. I projektet deltog fem partnerorganisationer:

• Finlands Akademi 
• Norges forskningsråd 
• Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, FAS 
• Rannís – Islands center för forskning 
• Danmarks forsknings- och innovationsstyrelse

Projektet hade två uppgifter:

  1. att identifiera och kartlägga samarbetsparter i Norden och i Indien och Kina
  2. att identifiera behoven och bereda en modell för forskningsfinansieringssamarbete.

Mer information

Jaana Roos
ledande vetenskapsrådgivare
tfn 040 586 4587

Senast ändrad 8.10.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »