FI EN

Spetsforskningsprogram inom humaniora och samhällsvetenskap


Nordiska samarbetsnämnden för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning (NOS-HS) utsåg fyra nordiska spetsforskningsenheter (Nordic Centres of Excellence, NCoE) inom det första samnordiska NCoE-programmet för humaniora och samhällsvetenskap åren 2005–2010. En nordisk spetsforskningsenhet är ett kompakt och välorganiserat nätverk med forskargrupper och individuella forskare från minst tre nordiska länder.

Följande spetsforskningsenheter inledde sin verksamhet hösten 2005:

 • Cognitive Control: Behavioural and Brain Studies of Cognitive Control in Attention, Perception, Language, Memory, and Emotion
  Koordineras av professor Lars Nyberg, Umeå universitet, Institutionen för psykologi. Enhetens mål var att undersöka kognitiv kontroll på flera olika områden: uppmärksamhet, perception, språk, minne och emotioner. Enheten bestod av fem forskningsgrupper med forskare från Sverige, Danmark, Finland och Norge.
  Koordinator var professor Lars Nyberg från Umeå universitet.
 • Empirical Labor Economics
  Enheten strävade efter en ökad förståelse av de centrala aspekter i 'den nordiska modell' som påverkar arbetsmarknaden i Norden. Forskningsprogrammet koncentrerades på tre områden: socialförsäkring, utbildning och strukturella förändringar. Enheten bestod av fyra forskningsgrupper från Sverige, Danmark, Finland och Norge.
  Koordinator var professor Per-Anders Edin från Uppsala universitet.

 • The Nordic Countries and the Medieval Expansion of Europe. New Interpretations of a Common Past
  Enheten undersökte den historiska europeiseringen av Norden, speciellt inom tre områden: religion, statsbildning och kultur. Enheten bestod av tre nordiska forskningsgrupper med forskare från Norge, Sverige, Danmark och Finland.
  Koordinator var professor Sverre Bagge från Universitetet i Bergen.

 • NORMS – Nordic Centre of Excellence in Microcomparative Syntax
  NORMS försköte kartlägga, dokumentera och analysera mångfalden av dialekter inom det skandinaviska språkfältet, allt från västra Island till östra Svenskfinland och från norra Svalbard till södra Danmark. Enheten bestod av sju forskningsgrupper med forskare från alla nordiska länder.
  Koordinator var professor Peter Svenonius från Universitetet i Tromsø.

Mer information

Leila Häkkinen
ledande vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 033
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 8.10.2015
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »