FI EN

Spetsforskningsenheterna i molekylärmedicin


Parkinsons, Alzheimers, stroke, migrän, epilepsi, cancer samt autoimmuna och metaboliska störningar – detta är exempel på sjukdomar som utforskades i de tre nordiska nätverk som beviljades stöd från det nordiska samarbetsprojektet Nordic Centre of Excellence Programme in Molecular Medicine, de nordiska programmet för spetsforskningsenheter i molekylärmedicin (2004–2009).

Molekylärmedicin är ett forskningsområde där de nordiska länderna har en unik fördel med tillgångar som omfattande och pålitliga patient- och epidemiologiska register, biobanker, enhetlig sjukvård av hög kvalitet liksom en stark tradition av genetisk och biomedicinsk forskning. Ett ökat samarbete mellan länderna innebär en kraftsamling som bidrar till att utnyttja dessa resurser maximalt för att ytterligare stärka den nordiska forskningens vetenskapliga kvalitet och omfattning och göra den mer synlig och attraktiv.

Följande tre enheter beviljades stöd:

  • Nordic Centre of Excellence for Research in Water Imbalance Related Disorders (WIRED). Koordinator var professor Ole Petter Ottersen från Oslo universitet. Enheten bestod av fyra forskargrupper från Norge, Sverige och Danmark.
  • Nordic Centre of Excellence in Neurodegeneration. Koordinator var professor Patrik Brundin från Lund universitet. Sammanlagt tolv grupper från Sverige, Finland, Norge och Danmark ingick i enheten.
  • Nordic Centre of Excellence in Disease Genetics (NCoEDG). Koordinator var Helsingfors universitet. Enheten inkluderade sex forskargrupper från Finland, Sverige och Danmark.

Finansiärer

Initiativtagare och finansiärer till programmet var Nordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning (NOS-M), Nordiska ministerrådet och Nordisk Forskerutdanningsakademi (NorFA). NOS-M utgörs av representanter för de nordiska forskningsråden för hälso- och medicinsk forskning: Ämnesrådet för medicin (Vetenskapsrådet), Sverige, Statens sundhedsvidenskabelige forskningsråd, Danmark, Forskningsrådet för hälsa (Finlands Akademi), Norges forskningsråd samt Islands Forskningsråd.

Mer information

Patrik Brundin
professor
tfn +46 46 222 9025
patrik.brundin(at)neurol.lu.se

Ole Petter Ottersen
professor
tfn +47 22 85 14 9
o.p.ottersen(at)basalmed.uio.no

Senast ändrad 8.10.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »