FI EN

Spetsforskningsenheterna i globala förändringars forskning


Inom det nordiska programmet för spetsforskningsenheter i globala förändringars forskning (2003–2007) utsågs fyra enheter:

  • En spetsforskningsenhet som studerade ekosystemen i klimatförändringen (EcoClim). Enheten väntades öka vår kunskap om klimatförändringens effekter på ekosystemen. Enheten bestod av forskargrupper vid Oslo, Helsingfors och Lunds universitet.
  • En spetsforskningsenhet som skulle undersöka klimatförändringens effekter på biosfären (BACCI), dvs. på den ytzon av jorden inom vilken levande organismer uppträder. I enheten medverkade ett flertal forskargrupper vid finländska, danska, norska och svenska universitet och forskningsinstitut.
  • En spetsforskningsenhet som studerade utbytet av koldioxid och metan mellan atmosfären och ekosystemen i nordliga regioner (NECC). I de nordliga ekosystemen finns stora mängder organiskt kol lagrat, vilket ger dem en viktig roll i stävjandet av klimatförändringen. Enheten består av forskargrupper i Sverige, Danmark, Finland och Island.
  • En spetsforskningsenhet som använde luminescensmetoden i datering. Enhetens mål var att ta fram luminescensbaserade dateringsmetoder som kommer att möjliggöra allt exaktare datering av sediment. Enheten bestod av forskningslaboratorierna vid Aarhus universitet och Forskningscenter Risø.

Programmet utvärderades i Oslo

De parter som deltog i det nordiska programmet för spetsforskningsenheter inom globala förändringar (NCoE Programme on Global Change, 2003–2007) samlades i Oslo den 22 januari 2009 på programmets utvärderingsseminarium.

Seminariedeltagarna var eniga om att programmet hade varit en framgång. De fyra centren som ingick i programmet hade producerat högklassiga resultat inom forskningen i globala förändringar och lagt grunden för en välfungerande nordisk samarbetsmodell under programperioden.

Det att programmet har avslutats innebär dock inte slutet på det goda samarbetet. Tanken är att de forskningsenheter och framstående forskare som har deltagit i programmet ska fortsätta med sitt framgångsrika nordiska samarbete även efter att den femåriga programperioden har tagit slut.

Senast ändrad 8.10.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITET »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »