FI EN

NCoE Food, Nutrition and Health 2007–2011


År 2006 lanserade NordForsk det nordiska spetsforskningsprogrammet inom livsmedelsområdet, NCoE Food, Nutrition and Health. Genom programmet ville man stärka forskningens kvalitet i de nordiska länderna och öka dess synlighet internationellt.

Programmet löpte under åren 2006–2011 och det samfinansierades av NordForsk och nationella finansiärer. Också Finlands Akademi deltog i finansieringen. Programmet hade en volym på 18 miljoner norska kronor (ca 2,3 miljoner euro) per år under fem år och finansierade tre virtuella nätverk av spetsenheter.

I programmet ingick följande enheter:

 • HELGA: Nordic Health – Wholegrain Food
  Koordinator var professor Anne Tjønneland, Danish Cancer Society
 • SYSDIET: Systems biology in controlled dietary interventions and cohort studies
  Koordinator var professor, rektor Matti Uusitupa, Kuopio universitet
 • MitoHealth: Centre for Bioactive Food Components and Prevention of Lifestyle Diseases
  Koordinator var professor Rolf Kristian Berge, Bergen universitet

Det huvudsakliga målet med programmet var att stödja och stärka framstående forskning i de nordiska länderna inom området samt att stimulera nätverksbildning, forskningssamarbete och forskarmobilitet. En nordisk spetsforskningsenhet (Nordic Centre of Excellence, NCoE) är ett kompakt och väl organiserat nätverk som bildar ett virtuellt centrum för redan existerande forskargrupper eller -enheter i minst tre nordiska länder.

Mer information

Pentti Pulkkinen
direktör
tfn 0295 335 093
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 27.7.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »