FI EN

NordForsk


NordForsk är en samnordisk forskningsorganisation som inledde sin verksamhet år 2005. NordForsk är ett självständigt organ under Nordiska ministerrådet med ansvar för nordiskt samarbete inom forskning och forskarutbildning. NordForsk får sin finansiering från Nordiska ministerrådet och forskningsfinansiärer i de nordiska länderna.

NordForsks styrelse utgörs av representanter för de nordiska ländernas finansieringsorganisationer. NordForsks sekretariat ligger i Oslo.

Det nordiska forsknings- och innovationsområdet NORIA (Nordic Research and Innovation Area) är en väsentlig del av det europeiska forskningsområdet ERA (European Research Area). Inom ramen för NORIA är NordForsk med om att stärka och utveckla vetenskapen, forskningen, teknologin och innovationsverksamheten i Norden, vilket dels höjer de nordiska ländernas internationella konkurrenskraft, dels förbättrar levnadsstandarden. NordForsk syftar till att koppla ihop områden där de nordiska länderna har särskild styrka så att Norden är framgångsrik på en global nivå. För att uppnå ställda mål ska NordForsk identifiera de forskningsområden som kan dra nytta av en gemensam nordisk infallsvinkel, finansiera samnordiska forsknings- och samordningsprojekt samt utarbeta rekommendationer för Nordiska ministerrådet. 

I de projekt som söker finansiering från NordForsk ska ingå forskare från minst tre av de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige) eller de självstyrande områdena i Norden (Grönland, Färöarna och Åland). NordForsks verksamhet är i väsentliga drag öppen för hela den nordliga regionen, som utöver de nordiska länderna omfattar närområdena Estland, Lettland, Litauen och nordvästra Ryssland. Forskarutbildningsmiljöerna i dessa närområden erbjuds möjlighet att delta i NordForsks aktiviteter både på institutionsnivå och individuellt.

Tidigare program där Akademin medverkat:

Mer information

Leila Häkkinen
ledande vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 033
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 8.10.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »