FI EN

UNESCO


UNESCO är FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation. Organisationen arbetar för fred och säkerhet genom att främja samarbete mellan länder med hjälp av utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.

För Finlands deltagande i UNESCOs verksamhet svarar Finlands UNESCO-kommission, som undervisningsministeriet utnämner för tre år i sänder. Kommissionen är ett rådgivande organ som hjälper undervisningsministeriet och utrikesministeriet i de frågor som rör UNESCOs verksamhet.

En väsentlig del av UNESCOs vetenskapliga verksamhet utgörs av sådana omfattande vetenskapliga program som mest behandlar naturvetenskaperna. Finland är med i följande program: IGCP (International Geoscience Programme), IHP (International Hydrological Programme), MAB (Man and the Biosphere) och MOST (Management of Social Transformations). Till de vetenskapliga programmen räknas också ofta IOC (Intergovernmental Oceanographic Commission), en mellanstatlig kommission bl. a. för observationer av världshaven.

Finlands Akademi har till uppdrag att förvalta Finlands deltagande i UNESCOs vetenskapliga program.

Senast ändrad 9.12.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »