FI EN

Brasilien och Chile

Finansieringspartner

Finlands Akademi har tecknat samarbetsavtal med två brasilianska forskningsfinansiärer och en chilensk forskningsfinansiär.

Avtalet med Brasiliens nationella vetenskaps- och teknologiråd CNPq tecknades år 2008 och avtalet med delstaten São Paulos finansiär FAPESP år 2012. Målet med dessa avtal är att skapa förutsättningar för högklassigt och ömsesidigt fördelaktigt finansieringssamarbete. Genom att finansiera samprojekt vill parterna stödja långsiktigt samarbete mellan finländska och brasilianska forskargrupper samt främja forskarmobilitet.

Avtalet med Chiles nationella vetenskaps- och teknologiråd CONICYT tecknades år 2007. Målet med avtalet är att stödja finsk-chilenskt forskningssamarbete så att man öppnar gemensamma utlysningar och forskningsprogram.

Mobilitetsfinansiering

Akademin har inte tecknat skilda avtal om forskarmobilitet med länder i Latinamerika. Forskarmobiliteten främjas i stället inom ramen för samprojekt. Trots detta stöder Akademin för Finlands del Brasiliens mobilitetsprogram Vetenskap utan gränser (Ciência sem Fronteiras).

Via programmet skickar Brasilien ett flertal postdoktorala forskare, doktorander och högskolestuderande utomlands för en viss tid genom stipendier av Brasiliens stat för rese- och vistelsekostnader. Akademin fungerar som Finlands nationella kontaktpunkt när det gäller doktorand- och forskarmobiliteten. Läs mer om programmet här (på engelska).

Gemensamma utlysningar

Akademins gemensamma utlysningar med Brasilien:

 • 2008: gemensam utlysning inom forskningsprogrammet Hållbar energi (SusEn). Akademin och CNPq finansierade fyra treåriga projekt; Akademins finansieringsandel var ca 2 miljoner euro.
 • 2009: gemensam utlysning inom forskningsprogrammet Fotonik och moderna avbildningsmetoder. Akademin och CNPq finansierade fyra treåriga projekt; Akademins finansieringsandel var ca 1,7 miljoner euro.
 • 2012: gemensam utlysning inom forskningsprogrammet Hållbar energi (SusEn). Akademin och CNPq finansierade åtta fyraåriga projekt; Akademins finansieringsandel var ca 3,3 miljoner euro.
 • 2013: gemensam utlysning under temat naturens mångfald och hållbar användning av naturresurser. Akademin och FAPESP finansierade fem fyraåriga projekt; Akademins finansieringsandel var ca 3 miljoner euro.
 • 2014: gemensam utlysning med FAPESP under temat materialforskning med anknytning till elektronik, fotonik och data- och telekommunikationsteknik.

Akademins gemensamma utlysningar med Chile:

 • 2007: gemensam utlysning inom forskningsprogrammet Hållbar energi (SusEn). Akademin och CONICYT finansierade fyra projekt; Akademins finansieringsandel var ca 1 miljon euro.
 • 2009: gemensam utlysning inom inlärningsforskning. Akademin och CONICYT finansierade fyra projekt; Akademins finansieringsandel var ca 1,8 miljoner euro.
 • 2012: gemensam utlysning inom forskningsprogrammet Hållbar energi (SusEn). Akademin och CONICYT finansierade fem projekt; Akademins finansieringsandel var ca 2 miljoner euro.
 • 2015: gemensam utlysning inom akademiprogrammet MISU; Akademin finansierade ett samprojekt med ca 300 000 euro
 • 2015: utlysningen Nya inlärningsmiljöer och -tekniker; Akademins finansieringsandel ca 1 miljon euro

Samarbete mellan EU och Latinamerika

Akademin deltog i projektet ERANet-LAC, som finansierades under EU:s sjunde ramprogram. Målet med ERANet-LAC var att främja vetenskapligt, teknologiskt och innovationsbaserat samarbete mellan de deltagande länderna bl.a. genom nätverk mellan finansiärer och gemensamma utlysningar. Projektet inleddes i oktober 2013 och avslutades i april 2017. EU finansierade projektet med 2,5 miljoner euro. Projektet fortsätter inom ramen för EU-CELAC Platform.

Akademin deltog också i projektet Trans-Atlantic Platform for the Social Sciences and Humanities (T-AP), som finansierades under EU:s sjunde ramprogram. Målet med T-AP var att främja finansieringssamarbetet över Atlanten samt att öka synligheten av samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Projektet inleddes i oktober 2013 och avslutades i september 2016. EU finansierade projektet med 1,5 miljoner euro. Projektet fortsätter sin verksamhet trots att EU-finansieringen upphört.

Kontaktpersoner

Satu Huuha-Cissokho
vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 075

fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 31.1.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »