FI EN

Indien

Finansieringspartner

Finlands Akademi har tecknat samarbetsavtal med tre indiska forskningsfinansiärer: Department of Biotechnology (DBT), Department of Science and Technology (DST) och Tooltech Ltd. Avtalen omfattar inte forskningen inom samhällsvetenskaper eller humaniora.

Målet med samarbetet är att stödja forskarmobilitet och samprojekt samt att ordna forskarworkshopar för att bereda gemensamma utlysningar.

Mobilitetsfinansiering

På basis av mobilitetsavtalen finansierar Akademin finländska forskares arbete i Indien och indiska forskares arbete i Finland. Mobilitetsfinansieringen söks i samband med Akademins septemberutlysning.

Gemensamma utlysningar

Mer information om öppna och kommande utlysningar finns alltid i den aktuella utlysningstexten.

Akademin har ordnat gemensamma utlysningar med DBT sedan 2006. Utlysningarna har haft följande teman:

 • 2012 syntetisk biologi (som en del av akademiprogrammet FinSynBio)
 • 2011 livsmedelsforskning
 • 2009 medicinsk diagnostik
 • 2008 miljöbioteknik
 • 2007 växt- och jordbruksbioteknik
 • 2006 medicinsk bioteknik: diagnostik, läkemedelsutveckling och vaccinforskning

De gemensamma utlysningarna med DST har haft följande teman:

 • 2014 energiforsknig (som en del av akademiprogrammet Ny energi)
 • 2011 materialforskning (som en del av akademiprogrammet Programmerbara material)
 • 2010 grön kemi

De finansierade projekten kan ses genom att söka i vår projektkatalog.

Övrigt bilateralt samarbete

Akademin har som en del av en större finländsk vetenskaps-, forsknings- och företagsdelegation deltagit i Indiens största teknologievenemang samt i uppföljningsmöten i anslutning till vetenskaps- och teknologiavtalet mellan Finland och Indien.

Samarbete mellan EU och Indien

Akademin har deltagit i gemensamma utlysningar inom ERA-NET-nätverket New Indigo (2009–2013) och medverkar nu i dess fortsättning, näverket Inno Indigo. År 2012 finansierade Akademin en utlysning inom vattenforskning som en del av akademiprogrammet AKVA och år 2014 en utlysning inom energiforskning som en del av akademiprogrammet Ny energi. Information om de finansierade projekten finns på akademiprogrammens egna webbsidor.

Akademin deltar även i projektet EqUIP, som främjar nätverk mellan europeiska och indiska forskare och finansiärer inom humaniora och samhällsvetenskaper. EqUIP har som ytterligare mål att kartlägga god praxis inom forskning och stödja kommande gemensamma utlysningar.

Senast ändrad 30.1.2017
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »