FI EN

Ryssland

Finansieringspartner

Finlands Akademi har tecknat samarbetsavtal med tre ryska forskningsfinansiärer: Rysslands vetenskapsakademi (Russian Academy of Sciences, RAS), Ryska stiftelsen för grundforskning (Russian Foundation for Basic Research, RFBR) och Ryska stiftelsen för humaniora (Russian Foundation for the Humanities, RFH). 

Samarbetet med RAS syftar till att stödja finsk-rysk forskarmobilitet. Avtalet omfattar samtliga vetenskapliga discipliner. Tillsammans med RFBR och RFH ordnas gemensamma utlysningar och seminarier under varierande teman.

Mobilitetsfinansiering

Finlands Akademi finansierar finländska forskares arbete i Ryssland och ryska forskares arbete i Finland.

Mobilitetsfinansiering söks i samband med Akademins septemberutlysning.

Gemensamma utlysningar

Mer information om öppna och kommande utlysningar finns alltid i den aktuella utlysningstexten.

Akademin har ordnat gemensamma utlysningar med ryska samarbetspartner sedan 2003:

 • Earth Sciences, 2013, RFBR
 • Programmable Materials Research Programme, 2011, RFBR
 • Climate Change Research Programme, 2011, RFBR
 • Programmable Materials Research Programme, 2011, RFBR
 • Finnish and Russian common history, 2009, RFH
 • Photonics and Modern Imagining Techniques Research Programme, 2009, RFBR
 • Ubiquitous Computing and Diversity of Communication Research Programme, 2008, RFH
 • Finnish and Russian languages in a multicultural world, 2008, RFH
 • Materials technology and biosciences, 2007, RFBR
 • Business Know How 2 Research Programme, 2006, RFH
 • Optical material research, 2006, RFBR
 • Substance Use and Addictions Research Programme, 2006, RFBR ja RFH
 • Russia in Flux Research Programme, 2005,RF
 • Baltic Sea Research Programme, 2004, RFBR

De finansierade projekten kan ses genom att söka i vår projektkatalog.

Övrigt bilateralt samarbete

I november 2009 ordnade Finlands Akademi en workshop i Moskva under temat Mind, Learning and the Brain tillsammans med RFH och utvecklingscentralen för det ryska språket.

Samarbete mellan EU och Ryssland

Finlands Akademi medverkade i ERA.Net RUS, ett fyraårigt projekt som finansierades inom EU:s 7 ramprogram. Projektet inleddes i februari 2009 i syfte att öka samarbetet och koordinationen mellan nationella och regionala forskningsprogram i EU:s medlemsstater och associerade länder. Programmen riktade sig till eller genomfördes med Ryssland. Projektet understrykte vikten av samarbete mellan EU och Ryssland och det bidrog till att föra FoU-samarbetet mellan EU och Ryssland till en ny nivå.

Inom projektet öppnades en pilotutlysning i mars 2011. Akademin, RFBR, RFH och RAS deltog i utlysningen. Akademins deltagande gällde temat Intelligent Materials and Nanomaterials. Finländska forskargrupper medverkade i 42 projekt. Finansiering beviljades till sammanlagt 31 projekt, varav sex hade en finländsk part.

Finlands Akademi deltar även i projektet ERA-NET RUS Plus. Inom projektet öppnades en gemensam utlysning år 2014. Akademin deltog i följande teman i utlysningen: Environmental Impact and Risk of Raw Materials Extraction and Transportation; Extreme Climate Events and Their Impact on the Environment; och Understanding Conflict, Identity and Memory: Past and Present.

Kontaktpersoner

Mikko Ylikangas
programchef
tfn 0295 335 143 

Kristiina Helansuo
koordinator
tfn 0295 335 022 

fornamn.efternamn(at)aka.fi

www.eranet-rus.eu

Senast ändrad 27.7.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »