FI EN

Water JPI


Vatten är en värdefull naturresurs. Enligt FN:s millenniemålsrapport från 2015 (se Millennium Development Goals Report 2015) saknar hela 9 procent av världens befolkning tillgång till rent vatten. Vattnet spelar också en stor roll när det gäller att upprätthålla liv och skydda ekosystemen.

Europas vattendrag hotas av flera olika faktorer. Ekosystemen hotas dels av det ökande behovet av vatten, dels av föroreningar. Vattenresurserna överutnyttjas och vattenkvaliteten försämras ytterligare. Också klimatförändringen orsakar torka och översvämningar. För att kunna svara på stora samhälleliga, ekonomiska, ekologiska och teknologiska utmaningar måste Europa inta en mångvetenskaplig infallsvinkel.

Initiativet för gemensam programplanering för forskning om vatten (Water JPI) lanserades av EU-rådet i december 2011. Initiativet syftar till att skapa en sameuropeisk uppfattning om hur man kunde organisera Europas och världens vattenförsörjningssystem på ett så hållbart sätt som möjligt.

I initiativet deltar EU-kommissionen och 20 europeiska länder samt fyra länder med observatörsstatus. Finland har varit medlem i Water JPI från beredningsskedet år 2009. Finlands deltagande i initiativet koordineras av Finlands Akademi. Finland representeras i initiativet av två expertmedlemmar: en representant från Finlands miljöcentral och en från Naturresursinstitutet. Water JPI ska förbättra samordningen av den europeiska vattenforskningen med noggrant utvalda åtgärder, såsom forskningsprojekt, forskningsinfrastrukturer och internationellt forskningssamarbete.

Den uppdaterade versionen av initiativets forskningsstrategi (SRIA 2.0) publicerades i maj 2016. På samma gång publicerades en inledningsdel (Introduction to SRIA) som riktas till vattenaktörer på bred front samt en översiktsrapport om initiativets uppnådda resultat (Key Achievements of Water JPI 2011–2016).

Följande projekt inom EU:s ramprogram Horisont 2020 bidrar till att förverkliga Water JPI:s forskningsstrategi:

Mer information

Kata-Riina Valosaari
ledande vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 128

Harri Hautala
vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 019

fornamn.efternamn(at)aka.fi

Läs mer på adressen www.waterjpi.eu.

Senast ändrad 30.6.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »