FI EN

Neurodegenerative Disease Research (JPND)

Initiativet för gemensam programplanering för forskning inom neurodegenerativa sjukdomar (JPND Research) syftar till att lösa de ökande utmaningar som neurodegenerativa sjukdomar, till exempel demens och Alzheimers sjukdom, medför. Målet är att stärka forskningens genomslag genom att öka samarbetet utifrån pågående nationella program samt att identifiera gemensamma målsättningar.

Initiativets forskningsstrategi (på engelska) drar upp linjerna för hur man på ett så effektivt sätt som möjligt kunde utnyttja europeisk forskning på området för att förebygga, diagnosticera och säkra behandlingen av sjukdomarna i fråga.

Mer information

vetenskapsrådgivare
Päivi Lindfors
tfn. 029 533 5028
fornamn.efternamn(at)aka.fi

ledande vetenskapsrådgivare
Sirpa Nuotio
tfn 0295 335 082
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 18.9.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »