FI EN

A Healthy Diet for a Healthy Life (JPI HDHL)

Initiativet för gemensam programplanering för forskning inom nutrition, mat och hälsa (JPI HDHL) syftar till att samordna forskning om livsstilens och kostens inverkan på hälsan och på ett viktigt sätt bidra till upprättandet av ett funktionsdugligt europeiskt forskningsområde om förebyggande av kosthållsrelaterade sjukdomar och stärka den ledande ställningen och konkurrenskraften på det här området.

Läs initiativets forskningsstrategi (på engelska) här.

Finland deltar i initiativet särskilt via SalWe, det strategiska centret för vetenskap, teknologi och innovation. Finland representeras av Saara Hassinen (SalWe) och Heikki Aro (Business Finland).

Senast ändrad 27.7.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »