FI EN

Antimicrobial resistance (JPIAMR)

Initiativet för gemensam programplanering för forskning inom antibiotikaresistens syftar till att samordna den forskning som bedrivs inom resistensområdet i Europa. Initiativets mål är att

  • utveckla nya antibiotika och nya strategier mot svårbehandlade infektioner
  • ta fram metoder för att allt fler patienter ska få tidig och lämplig antibiotikabehandling
  • erbjuda vetenskapliga data om medel för att minska antalet resistenta bakterier
  • öka den vetenskapliga kunskapen om metoder för att undvika infektioner orsakade av resistenta bakterier
  • minska användningen av antibiotika.

Mer information

ledande vetenskapsrådgivare
Sirpa Nuotio
tfn 0295 335 082
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 9.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »