FI EN

Agriculture, Food Security and Climate Change (FACCE JPI)

Initiativet för gemensam programplanering för forskning inom jordbruk, livsmedelssäkerhet och klimatförändring (FACCE JPI) syftar till att främja europeisk forskning på området för att lösa de utmaningar som rör den globalt växande befolkningen och behovet av livsmedel samt tillverkningen av foder, fibrer och biobränslen. Utmaningarna är nära kopplade till klimatförändringen.

Finlands verksamhet inom ramen för initiativet koordineras av jord- och skogsbruksministeriet och Finlands Akademi. Organisationerna deltar i verksamheten och beslutsfattandet samt ordnar utlysningar. I arbetet deltar även ett nätverk av forskare och andra aktörer.

FACCE JPI samordnar nationella forskningsprogram och strävar efter att eliminera överlappningar i forskningen och undanröja informationsunderskott. Ytterligare mål är att skapa europeiska synergier och främja ett effektivt nyttiggörande av finansiering.

Initiativets forskningsstrategi (på engelska) fungerar som en vägvisare som styr verksamheten och framtida åtgärder.

Mer information

forskningsdirektör
Mikko Peltonen
Jord- och skogsbruksministeriet
fornamn.efternamn(at)mmm.fi

ledande vetenskapsrådgivare
Jaana Roos
Finlands Akademi
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 9.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »