FI EN

Joint Programming - gemensam programplanering


Gemensam programplanering (eng. Joint Programming) är ett nytt europeiskt verksamhetssätt som syftar till att öka samarbetet inom både forskning och forskningsfinansiering inom Europa på vissa viktiga nyckelområden i samhället. Utgångspunkten för gemensam programplanering utgörs av stora europeiska eller världsomfattande utmaningar som inte går att lösa enbart utgående från nationella åtgärder. Finansieringen fås genom att sammanslå nationella resurser, som kan bestå av finansiering från forskningsorganisationer och/eller från institutioner för forskningsfinansiering.

Målet är att medlemsländernas forskningskunnande, finansieringsresurser, forskningsapparatur, -material och -resultat kan utnyttjas ännu effektivare än hittills. Möjligheterna att genomföra omfattande och heltäckande helheter i ett långtidsperspektiv kommer även att förbättras, vilket i sig bidrar med mervärde, utöver de fördelar som bättre koordinering och samarbete mellan medlemsländerna ger.

I Europa pågår som bäst tio initiativ inom gemensam programplanering (Joint Programming Initiatives, JPI). Finland deltar i åtta. Finlands Akademi är med om att koordinera Water JPI. I de andra initiativen deltar Akademins representanter antingen i förvaltningen eller i den nationella stödgruppens verksamhet.

Finlands representanter i den arbetsgrupp som styr den gemensamma programplaneringen är överdirektör för forskning Riitta Maijala och ledande vetenskapsrådgivare Sirpa Nuotio(Finlands Akademi).

Senast ändrad 27.7.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITET »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »