FI EN

Horisont 2020 – EU:s ramprogram för forskning och innovation 2014–2020


Horisont 2020
 är EU:s finansieringsprogram för forskning och innovation. Med programmet vill man skapa tillväxt och nya jobb inom hela Europa samt stärka Europeiska företags ställning i den ökande globala konkurrensen. Vidare vill man främja vetenskapligt kunnande och ta fram svar på de stora utmaningar som Europa ställs inför. Programmet har en budget på ca 80 miljarder euro för åren 2014–2020.

Horisont 2020 erbjuder möjligheter till ett flertal olika aktörer, t.ex. universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag, forskare eller någon annan organisation som bedriver eller utnyttjar forskning, såsom ett förbund eller en stad. Finansieringen beviljas främst till forsknings- och innovationsprojekt som innehåller internationellt samarbete, men också till enskilda forskare. EU-kommissionen inbjuder experter från olika områden för att bedöma inkomna ansökningar. Endast de bästa idéerna får finansiering.

Finlands Akademi är Finlands nationella Horisont 2020-kontaktpunkt tillsammans med Business Finland. I Finland har informationsverksamheten kring EU:s ramprogram koncentrerats till EUTIs webbplats (EU:s forsknings- och innovationsprogram). Sidorna uppdateras av Akademins och Business Finlands ansvariga experter i samarbete med EUTI.

Senast ändrad 24.8.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »