FI EN

Europeiska universitetsinstitutet EUI


Europeiska universitetsinstitutet (European University Institute, EUI) öppnar årligen en utlysning inom ett fyraårigt doktorandprogram. Institutet erbjuder forskarutbildning inom historia och kulturforskning, nationalekonomi, juridik och samhällsvetenskaper.
 
Undervisningsspråket i det fyraåriga utbildningsprogrammet är i allmänhet engelska. De doktorander som väljs till programmet förväntas arbeta på sin avhandling under sin tid vid EUI. Institutet stöder särskilt internationell och komparativ forskning, men forskningen behöver inte uttryckligen behandla europeisk historia eller det europeiska samhället. Vid EUI får doktorander en möjlighet att arbeta i en internationell och mångvetenskaplig gemenskap. Finlands Akademi stöder finländska doktorander vid EUI med stipendier (1 925 euro/mån. eller 2 325 euro/mån. om personen har minderåriga barn).

EUI kan dessutom ta emot akademiforskare och forskardoktorer för att bedriva forskning under 1–2 år. Denna möjlighet söks som en del av anställningen som akademiforskare och forskardoktor. Om du är intresserad av att forska vid EUI, bekanta dig på förhand med den forskning som utförs vid institutet och (när du bereder din ansökan) kontakta EUI-kontaktpersonen vid Akademin.

Senast ändrad 16.8.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »