FI EN

Forskningsrådet för kultur och samhälle, verksamhet i ESF

Finlands Akademis forskningsråd för kultur och samhälle är representerat i ESF:s (European Science Foundation) permanenta vetenskapliga kommittéer SCH (Standing Committee for the Humanities) och SCSS (Standing Committee for the Social Sciences). SCH och SCSS föreslår nya program och nätverk vid ESF och inverkar genom sina utlåtanden på europeisk forskningspolitik.

Forskningsrådet deltar i ESF:s EUROCORES-program samt i ECRP-programmet, som dras av SCSS, genom att finansiera finländska forskargruppers arbete inom programmen. Därtill deltar forskningsrådet i de nätverksbildande programmen (Research Networking Programmes) genom att betala medlemsavgifter till dem. Dessa program främjar växelverkan mellan forskargrupper; den egentliga forskningen finansieras nationellt. Forskningsrådet har en egen representant i de ovan nämnda programmen, arbetsgrupperna och nätverken. På så sätt kan forskningsrådet influera det europeiska forskningssamarbetet samt påverka programinnehåll. 

Senast ändrad 9.2.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »