FI EN

NORFACE

ERA-NET-projektet NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe) sträckte sig till år 2009 och tog sikte på att utveckla samarbetet mellan tolv vetenskapsorganisationer som finansierar samhällsvetenskaplig forskning. NORFACE koordinerades av Finlands Akademi och bestod av nordiska finansieringsorganisationer och vetenskapsorganisationer från Estland, Irland, Nederländerna, Portugal, Slovenien, Storbritannien och Tyskland. En kanadensisk vetenskapsorganisation som finansierar samhällsvetenskaplig forskning var med som associerad deltagare. Budgeten var 3,3 miljoner euro för fem år.

NORFACE främjade samarbetet inom forskningsfinansiering bl.a. genom informationsutbyte, analyser och gemensamma workshopar. Dessutom genomfördes tre utlysningar av seminarieserier samt en utlysning av ett pilotforskningsprogram. På basis av dessa erfarenheter öppnade NORFACE på våren 2008 en utlysning om migrationsforskning (Migration in Europe – Social, Economic, Cultural and Policy Dynamics). Projekten inom forskningsprogrammet inleddes i augusti 2009 och kommer att avslutas 2013. EU finansierar programmet också via projektet NORFACE Plus, med en tilläggsfinansiering på ca 6 miljoner euro. NORFACE Plus koordineras av Finlands Akademi.

NORFACE-nätverket fortsätter sin verksamhet under ledning av NWO i Nederländerna. Nätverket har fått finansiering från EU:s sjunde ramprogram för 18 månader under åren 2010–2012. Under denna period ligger fokus på att planera ett sameuropeiskt forskningsprogram och främja gemensam användning av forskningsinfrastruktur inom samhällsvetenskaperna, i synnerhet inom migrationsforskning.

Mer information

vetenskapsrådgivare
Minna Söderqvist
Ansvarsområdet för forskning i kultur och samhälle
tfn 0295 335 100
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 1.8.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITET »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »