FI EN

BiodivERsA


Finlands Akademi är sedan juni 2016 med i ERA-NET-nätverket BiodivERsA. Nätverket bidrar till att utveckla sådant forskningsprograms- och finansieringssamarbete som hänför sig till biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Ett särskilt mål för nätverket är att engagera beslutsfattare och öka genomslaget i samhället.

Genom medlemskapet i nätverket kan Akademin öka finländska forskares möjligheter att bilda internationella forskningsnätverk samt stödja nationella forum för biologisk mångfald, såsom GBIF och FinBIF. I nätverket deltar 32 organisationer från 19 länder.

BiodivERsA har hittills öppnat sex utlysningar tillsammans med sina partners (bl.a. en utlysning med FACCE JPI och en utlysning med EU-kommissionen). Akademins forskningsråd för biovetenskap och miljö är beredd att delta i beredningen och eventuellt finansieringen av kommande utlysningar inom nätverket.

Mer information

Harri Hautala
vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 019
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 7.11.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »