FI EN

BONUS


BONUS, forsknings- och utvecklingsprogrammet för Östersjön, genomförs åren 2010–2017. I programmet deltar Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen, Sverige och Tyskland.

Programmets mål är att skapa långsiktigt samarbete inom forskning och innovation genom att erbjuda finansiering för forskningssamarbete mellan Östersjöländerna. Utlysningarnas teman grundar sig på Bonus strategiska program för åren 2011–2017.

För finansieringen av projekt inom BONUS står EU-kommissionen och forskningsfinansiärer i Östersjöområdet med lika stora finansieringsandelar. Programmets finansieringsbudget är 100 miljoner euro. Finansieringen koordineras av sekretariatet för BONUS intressegruppering (EEIG).

Programmet har ordnat fyra utlysningar: Viable Ecosystems (2012), Innovation (2012), Sustainable Ecosystem Services (2014) och Blue Baltic (2015). Programmet har sammanlagt finansierat 40 forskningskonsortier med nästan 80 miljoner euro. Finlands Akademi och EU har finansierat 42 finländska parter i 23 konsortier med drygt 12 miljoner euro.

Mer information

direktör
Laura Raaska
ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö 
tfn 0295 335 094

Jaana Lehtimäki
ledande vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 060

fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 1.8.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »