FI EN

Forskningsfinansiering

Tidtabellerna för forskningsrådets finansieringsbeslut kan ses på sidan Finansieringsbeslut. Nedan listas forskningsrådets finansieringsprinciper efter bidragstyp.

Finansieringsprinciper för akademiprojektsbidrag

Målet är att ett fyraårigt projekt i genomsnitt beviljas 450 000 euro i finansiering.

Finansieringen uppgår till högst 600 000 euro (150 000 €/år). Den totala finansieringen för ett konsortium är högst 1 000 000 euro (250 000 €/år).

Den totala finansieringen för ett delprojekt i ett konsortium är högst 400 000 euro (100 000 €/år).

Ofta frågat om totalkostnadsmodellen och hur man söker finansiering

Finansieringsprinciper för akademiforskarbidrag

Forskningsrådet stöder akademiforskare genom att bevilja dem finansiering för forskningskostnader till en summa på 70 000 euro per år under fem års tid.

Akademiforskare kan också beviljas akademiprojektsbidrag.

Finansieringsprinciper för forskardoktorsbidrag

En forskardoktors månadslön under finansieringsperioden får inte överstiga 3 800 euro. Lönenivån är densamma under hela finansieringsperioden.

Finansieringen för motiverade resekostnader uppgår till 9 000 euro per tre år.

Om finansieringsmottagaren har minst en månads mobilitet kan forskningsrådet bevilja finansiering för resor (Europa 1 000 €/påbörjad 6 mån. och övriga kontinenter 2 000 €/påbörjad 6 mån.) och en mobilitetsersättning på 1 050 €/mån. eller 1 500 €/mån. om mottagaren har underhållsberättigade barn eller andra underhållsberättigade.

Om kostnaderna inte motiveras finansierar forskningsrådet övriga kostnader med högst 6 000 euro per tre år.

Materialkostnader finansieras med högst 10 000 euro per tre år.

Forskningsrådet kan finansiera motiverade forskningskostnader, men finansieringen uppgår till högst 50 000 euro.

Riktad forskningsfinansiering

Forskningsrådet samarbetar med Tekes för att implementera forsknings-, utvecklings- och innovationsprogrammet ICT 2023. Minst 10 miljoner euro av Akademins bevillningsfullmakt för år 2017 ska användas för att förverkliga programmet.

Senast ändrad 7.9.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »