FI EN

Medlemmar

Ordförande

 • professor Anneli Anttonen (socialpolitik), Tammerfors universitet

Medlemmar

 • professor Gustav Djupsjöbacka (konstforskning/musik), Konstuniversitetet
 • professor Jari Hietanen (psykologi), Tammerfors universitet
 • professor Erkki Karvonen (informationsforskning och kommunikation), Uleåborgs universitet
 • professor Eva Liljeblom (ekonomiska vetenskaper), Hanken Svenska handelshögskolan
 • universitetslektor Kia Lindroos (statsvetenskap), Jyväskylä universitet
 • professor Maria Lähteenmäki (historia, arktiska områden), Östra Finlands universitet
 • professor Johanna Niemi (rättsvetenskap), Åbo universitet
 • professor Tarja Nikula-Jäntti (tillämpad lingvistik), Jyväskylä universitet
 • professor Sami Pihlström (teologi), Helsingfors universitet
 • professor Hannu Savolainen (pedagogik, specialpedagogik), Jyväskylä universitet

Forskningsrådets mandatperiod går ut den 31 december 2018.

Senast ändrad 19.5.2016
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »