FI EN

Internationell verksamhet

Den bio- och miljövetenskapliga forskningen är av en mycket internationell natur. Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö framhäver därför vikten av internationellt forskningssamarbete i all vetenskaplig verksamhet. Forskningsrådet beviljar finansiering för internationellt konkurrenskraftig forskning och främjar finländska forskares möjligheter att delta i framgångsrik och effektfull internationell forskning. Forskningsrådet är aktivt med om att bereda internationella forskningsprogram och bidrar med sin sakkunskap till olika arbetsgrupper, programkommittéer och organisationer.

Dessutom främjar forskningsrådet de mål som ingår i prioriteringen Samhälleliga utmaningar i Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation (särskilt utmaningsområdena ”Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, marin-, maritim- och insjöforskning och bioekonomi” samt ”Klimatåtgärder, miljö, resurseffektivitet och råvaror”). Forskningsrådet deltar även i initiativ för gemensam programplanering (Joint Programming Initiatives), ERA-NET-program och NordForsks program.

Europeiska forskningsområdet

Nordiskt samarbete

Övrigt

Senast ändrad 8.5.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »