FI EN

NordForsk: Nordic Bioeconomy Programme

Advancing the bioeconomy transition in the Nordic region 2016–2021

I november 2015 öppnade NordForsk en ny utlysning för nordiska spetsforskningsenheter inom ramen för nordiska programmet om bioekonomi (Nordic Bioeconomy Programme). I utlysningen deltar alla nordiska länder förutom Danmark. Utlysningen har en total budget på 90 miljoner norska kronor, dvs. ca 9,7 miljoner euro.

Genom utlysningen finansieras tre nordiska spetsforskningsenheter för fem års tid. De ansökande konsortierna måste innehålla parter från minst tre deltagande länder. Utlysningen har två steg; sista ansökningsdag för det första steget var den 16 mars 2016. Totalt inkom 30 preliminära ansökningar. Det andra utlysningssteget stängde den 7 september 2016. Spetsforskningsenheterna ska inleda sitt arbete i början av 2017. Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö delfinansierar utlysningen med 1,25 miljoner euro.

Mer information om utlysningen och programmet finns på NordForsks webbplats.

Kontaktperson

Laura Raaska
direktör, ansvarsområdet för forskning i biovetenskap, hälsa och miljö   
tfn 0295 335 094
fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 1.8.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »