FI EN

Forskningsrådens verksamhetsområden

 

Verksamhetsområden för forskningsrådet för biovetenskap och miljö

 • biokemi och biofysik
 • ekologi (inkl. ekofysiologi och paleoekologi)
 • livsmedelsvetenskap
 • evolutionsbiologi
 • geografi och regionforskning (inkl. geoinformatik)
 • lantbruksvetenskap
 • skogsvetenskap
 • mikrobiologi
 • genetik
 • cell- och molekylärbiologi
 • systembiologi, bioinformatik och biologisk beräkning
 • forskning i miljöns tillstånd och naturskydd
 • miljöpolitisk, miljöekonomisk och miljöjuridisk forskning 
 • övrig mångvetenskaplig forskning inom biologi och miljö

Verksamhetsområden för forskningsrådet för kultur och samhälle 

 • filosofi
 • teologi
 • historievetenskap
 • arkeologi
 • kulturforskning
 • konstforskning
 • lingvistik
 • rättsvetenskap
 • psykologi
 • logopedi
 • pedagogik
 • socialvetenskap
 • ekonomiska vetenskaper
 • politikvetenskaper
 • kommunikationsvetenskaper
 • övrig mångvetenskaplig kultur- och samhällsvetenskaplig forskning

Verksamhetsområden för forskningsrådet för naturvetenskap och teknik

 • fysik
 • geovetenskaper (inkl. rymdforskning)
 • kemi
 • maskin- och produktionsteknik
 • medicinsk teknik
 • matematik
 • materialvetenskap och -teknik
 • processteknik
 • byggnads- och samhällsteknik samt arkitektur
 • elteknik och elektronik (inkl. kommunikations- och automationsteknik)
 • datavetenskap
 • statistik
 • astronomi
 • bioteknik och bioinformatik med anknytning till ovan nämnda områden
 • övrig mångvetenskaplig naturvetenskaplig och teknisk forskning

Verksamhetsområden för forskningsrådet för hälsa

 • biomedicin
 • veterinärmedicin
 • farmaci
 • odontologi
 • vårdvetenskap
 • folkhälsovetenskap
 • klinisk medicin
 • idrottsvetenskap
 • kostvetenskap
 • arbets- och miljöhälsovetenskap
 • biofysik, bioinformatik, biokemi, mikrobiologi, molekylärbiologi, genetik, cellbiologi och systembiologi med anknytning till ovan nämnda områden
 • övrig mångvetenskaplig hälsoforskning
Senast ändrad 16.12.2015
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »