FI EN

Internationella infrastrukturer där Finland är medlem


Det här är en lista över internationella infrastrukturer där Finland är medlem.

 • BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure) – ESFRI
 • CERN (Europeiska organisationen för kärnforskning)
 • CESSDA (infrastrukturen för socialvetenskapliga data) – ESFRI
 • CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure) – ESFRI
 • EATRIS (infrastruktur för europeisk translationell forskning) – ESFRI
 • EFDA-JET (Joint European Torus)
 • EISCAT (3D) (följande generations europeiska inkoherenta spridningsradar) – ESFRI
 • ELIXIR (europeisk naturvetenskaplig infrastruktur för biologisk information) – ESFRI
 • EMBL (Europeiska molekylärbiologiska laboratoriet)
 • ESA (Europeiska rymdorganisationen)
 • ESO (Europeiska sydobservatoriet); E-ELT (europeiska extremt stora teleskopet)
 • ESS (europeiska socialundersökningen) – ESFRI
 • ESRF (Europeiska synkrotronljuskällan)
 • FAIR (Internationella acceleratoranläggningen för kärnfysik)
 • GBIF (internationellt nätverk för information om biologisk mångfald)
 • ICDP (internationellt vetenskapligt forskningsprogram för borrningsverksamhet på fastlandet)
 • ICOS (observationssystem för mätning av koldioxidutbytet) – ESFRI
 • Infrafrontier (europeisk infrastruktur för framtagande, karakterisering, distribuering och arkivering av genetiskt modifierade musstammar) – ESFRI
 • IODP (internationellt forskningsprogram för borrning till havs)
 • ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor)
 • JHR MTR (Jules Horowitz Materials Testing Reactor) – ESFRI
 • MAX IV (synkrotronstrålningsanläggning)
 • Mittag-Leffler-institutet
 • NeIC (Nordiska samarbetet inom e-infrastruktur)
 • NOT (vetenskaplig sammanslutning för det nordiska optiska teleskopet)
 • PRACE (europeisk infrastruktur för högpresterande beräkningssystem) – ESFRI 
Senast ändrad 15.3.2018
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »