FI EN

Infrastrukturer i Finlands vägvisare


Det här är en lista över de forskningsinfrastrukturer som ingår i strategin och vägvisaren för Finlands forskningsinfrastrukturer 2014–2020.

 • ANAEE (Infrastructure for Analysis and Experimentation on Ecosystems)
 • ATV och NDB-LDB (nationella tjänster för informationsinfrastruktur)
 • BBMRI (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure)
 • Biocenter Finland
 • Bioeconomy (forskningsinfrastrukturen för bioekonomi)
 • CESSDA (infrastrukturen för socialvetenskapliga data)
 • Cherenkov Telescope Array
 • CLARIN (Common Language Resources and Technology Infrastructure)
 • CSC RI
 • E-ELT (Europeiska sydobservatoriets extremt stora teleskop)
 • EATRIS (infrastruktur för europeisk translationell forskning)
 • EISCAT (följande generations europeiska inkoherenta spridningsradar)
 • ELIXIR (europeisk naturvetenskaplig infrastruktur för biologisk information)
 • EPOS (europeisk infrastruktur för geovetenskap)
 • ESS (europeiska socialundersökningen)
 • Euro-BioImaging (europeisk forskningsinfrastruktur för avbildningstekniker inom biobranscher och medicin)
 • FGCI (finländsk infrastruktur för grid- och molnberäkning)
 • FinElib (nationella elektroniska biblioteket)
 • FINMARI (finländsk forskningsinfrastuktur för havsforskning); EMBRC (European Marine Biological Resource Centre); Euro-Argo (Global Ocean Observing Infrastructure)
 • Finna (kundgränssnitt för det nationella elektroniska biblioteket)
 • FMAS (nationell forskartjänst för register- och mikrodata)
 • ICOS (observationssystem för mätning av koldioxidutbytet)
 • INAR RI (forskningsinfrastruktur för atmosfär- och miljöforskning)
 • Infrafrontier (europeisk infrastruktur för framtagande, karakterisering, distribuering och arkivering av genetiskt modifierade musstammar)
 • INSTRUCT (integrerad infrastruktur för strukturbiologi)
 • JYFL-ACCLAB (acceleratorlaboratoriet vid institutionen för fysik vid Jyväskylä universitet)
 • MAX IV (synkrotronstrålningsanläggning)
 • Mikro- och nanoteknologisk forskningsinfrastruktur i Otnäs
 • NaPPI (nationell infrastruktur för fenotypning av växter)
 • NVVL (nationella virusvektorlaboratoriet)
 • oGIIR (öppen forskningsinfrastruktur för platsinformation)
 • PRACE (europeisk infrastruktur för högpresterande beräkningssystem)
 • XFEL och XBI (europeisk röntgenfrielektronlaser, biologisk infrastruktur)
Senast ändrad 26.11.2015
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »