FI EN

Forskningsinfrastruktur


FIRI 2016-utlysningen för forskningsinfrastrukturprojekt ansökningarna bedöms i juli–augusti 2016 och kommittén för forskningens infrastrukturer fattar finansieringsbesluten den 2 december 2016 och den 31 januari 2017. Anvisningarna för ansökan har publicerats i samband med Finlands Akademis aprilutlysning 2016.

En databank över Finlands forskningsinfrastrukturer har öppnats på adressen infrat.avointiede.fi (på finska och engelska). Databanken erbjuder information till forskare, leverantörer av infrastrukturtjänster och finansiärer. Målet med databanken är att främja gemensam användning av forskningens infrastrukturer genom att beskriva och presentera infrastrukturerna och deras tjänster på ett enhetligt sätt.

Forskningsinfrastruktur är den reserv av instrument, apparater, material och tjänster som möjliggör forskning och utveckling i innovationsverksamhetens olika faser. Forskningsinfrastrukturer kan vara centraliserade, dvs. förlagda till ett ställe, distribuerade eller virtuella, och de kan bilda helheter och nätverk som kompletterar varandra. Stora vetenskapliga forskningsinfrastrukturer är ofta internationella och används gemensamt av flera länder.

Finlands Akademi finansierar anskaffning, byggande och stärkande av nationellt betydelsefulla infrastrukturer som främjar den vetenskapliga forskningen.

Senast ändrad 27.12.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »