FI EN

Nya tillämpningar av artificiell intelligens inom forskningen kring fysikaliska vetenskaper och teknik (AIPSE)


Läs programbeskrivningen här.

Betydelsen av olika databaserade metoder inom forskning, förvaltning och industri ökar ständigt. I tillämpningen av metoder för artificiell intelligens har det skett stora framsteg under de senaste tio åren. Bakom AI-metoderna ligger betydelsefulla framsteg inom maskininlärning, mönsteridentifiering, statistik, beräkningsmässiga och programvarutekniska metoder för datautvinning och databastekniker, en kraftig ökning av tillgängligt undervisningsmaterial samt en snabb ökning av datorkapaciteten.

De metoder som har utvecklats inom AI-forskningen har breda tillämpningsmöjligheter även inom vetenskapen och i synnerhet inom den nya mångvetenskapliga forskningen. Den grundläggande strävan i akademiprogrammet Nya tillämpningar av artificiell intelligens inom forskningen kring fysikaliska vetenskaper och teknik (AIPSE) är att fördjupa och bredda AI-kompetensen inom forskningsområdet fysikaliska vetenskaper och teknik.

Programmets primära mål är

  • att åstadkomma vetenskapliga genombrott i projekt där högkvalitativ AI-forskning kombineras med forskning i fysikaliska vetenskaper och teknik på hög nivå och där AI har en central roll som möjliggörare av ett forskningsgenombrott. Ett vetenskapligt genombrott kan ske antingen inom AI-forskningen eller inom den fysikaliska vetenskapen eller den tekniska forskningen.

Övriga mål för programmet är

  • att inom fysikaliska vetenskaper och teknik identifiera nya tillämpningsobjekt för artificiell intelligens och möjligheter till forskningssamarbete
  • att förnya branschforskningen via en ny typ av forskningssamarbete
  • att utnyttja befintliga datamängder och aktivt dra nytta av öppna data i de projekt som finansieras.

Akademins styrelse har reserverat högst sju miljoner euro för programmets finansiering. De projekt som finansieras inom programmet kommer att bilda en helhet tillsammans med de projekt om artificiell intelligens som finansieras inom Akademins ICT 2023-finansieringsprogram.

Programmets första utlysning öppnar i september 2017.

Kontaktpersoner

programchef Tommi Laitinen
tfn 0295 335 057

programchef Tuomas Katajarinne
tfn 0295 335 067

projektsekreterare Sanna Hytönen
tfn 0295 335 032

fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »