FI EN

Big unsolved questions in health and disease


Finlands Akademi håller på att bereda ett akademiprogram med arbetsnamnet
Big unsolved questions in health and disease. Programmet ska ta fram djärva nya forskningsinitiativ för att bidra till att lösa hälsorelaterade problem som beror på sjukdomar av betydelse för folkhälsan. Det finns fortfarande många olösta frågor vad gäller majoriteten av de sjukdomar som drabbar människors livskvalitet, samhället och ekonomin. De viktigaste genombrotten beträffande folkhälsan uppstår ofta tack vare oväntade resultat som bygger på högklassig grundforskning och risktagning.

Målet med detta nya akademiprogram är att framhäva betydelsen av vetenskaplig forskning i arbetet för att lösa stora utmaningar för folkhälsan. Programmet ska bidra till att främja dels vetenskaplig förnyelse och stort genomslag, dels ett nytt slags samspel mellan de finansiärer och stiftelser som stöder forskning kring sjukdomar. Målet med samarbetet är att lägga finansieringsansvaret på en bredare bas.

Vid sitt möte den 15 december 2016 beslutade Finlands Akademis styrelse att reservera sju miljoner euro för programmets finansieringsbudget. Beslutet fattades på villkor att Akademin och minst två stiftelser undertecknar ett samarbetsavtal innan programmets utlysning öppnas år 2017. 

Programbeskrivning

Kontaktpersoner

programchef Jukka Reivinen
tfn 0295 335 099

vetenskapsrådgivare Kati Takaluoma
tfn 0295 335 150

projektsekreterare Erika Lempiäinen
tfn 0295 335 101

fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »