FI EN

Media och samhälle (MediaSoc)

Samhället har medifierats. Ett nytt slag av mediemättnad kan skönjas såväl i ekonomin, politiken och civilsamhället som i människornas vardagliga relationer. Medierna har på en och samma gång blivit en viktigare, mer komplicerad och allt oförutsägbarare faktor som påverkar hela samhällets och kulturens utformning.

Akademiprogrammet Media och samhälle förnyar samhällsforskningen i Finland genom att föra samman olika forskningsgrenar och infallsvinklar och koppla dem till en aktuell tematik av största samhälleliga relevans. Programmets mångvetenskapliga infallsvinkel tar sikte på att identifiera, analysera och förklara samhälleliga begrepp, fenomen och utvecklingstrender i anknytning till ämnet – samt öppna horisonter för nya lösningar och samhälleliga val.

Tidtabell
Programmets utlysning har två steg. Ansökningstiden gick ut den 25 april 2018. Se utlysningstexten (April 2018) här. De projekt som går vidare till det andra steget väljs ut den 19 juni 2018 på basis av de preliminära ansökningarna. De som gått vidare till det andra steget ska lämna in egentliga ansökningar i Akademins e-tjänst senast den 3 september 2018. Finansieringsperioden börjar den 1 januari 2019 och slutar den 31 december 2022.

Programbeskrivning

Kontaktpersoner

programchef Risto Vilkko
tfn 0295 335 136

programchef Mikko Ylikangas
tfn
 +358 295 33 5143

projektsekreterare Erika Lempiäinen
tfn 0295 335 101

fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »