FI EN

Hälsa ur kohorter och biobanker COHORT, 2017-2020


Finlands Akademi kommer att öppna en utlysning inom ett nytt akademiprogram i syfte att främja samarbete inom och integrering av forskning. Utlysningens tema gäller forskning med hjälp av finländska födelsekohorter. Akademiprogrammet är ett pilottest för ett nytt slags programkoncept. I programmet finansieras inte projekt av akademiprojekttyp som är uppbyggda kring nya forskningshypoteser, utan integration av projekt som redan har erhållit basfinansiering. Syftet är att öka samarbetet mellan olika forskningsaktörer och i synnerhet olika forskningsnivåer, vilket i kombination med vetenskapens förnyelse förstärker forskningsämnets vetenskapliga och samhälleliga genomslag.

Utlysningen genomförs i två steg så att preliminär ansökan sker i april 2016 och den egentliga utlysningen öppnas i höst. Det viktigaste kriteriet är för den egentliga utlysningen är uppfinningsrikedomen i fråga om integrationen av kohortforskningen. Mer information om programmet finns i programbeskrivningen. Ansökningsanvisningarna finns i utlysningstexten för Akademins aprilutlysning 2016.

Kontaktpersoner

Sara Illman
programchef
tfn. 029 533 5119

Erika Lempiäinen
projektsekreterare
tfn 029 533 5101

fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »