FI EN

Forskningsprogrammet Marginalisering, ojämlikhet och etniska relationer i Finland (SYREENI)

 

Forskningsprogrammet Marginalisering, ojämlikhet och etniska relationer i Finland fokuserade på de processer och mekanismer som skapar ojämlikhet och marginalisering i Finland. Vad beträffar etniska relationer var centrala forskningsteman de fenomen och problem som den tilltagande invandringen och mötet mellan kulturer aktualiserade. Forskningsprogrammet var multidisciplinärt och syftet var att stärka det teoretiska och metodologiska underlaget för forskningen, att öka växelverkan mellan forskarna och att främja forskarnas och forskargruppernas internationella kontakter.

Forskningsprogrammet var treårigt och pågick under åren 2000-2003. För programmet har man reserverat sammanlagt 26 miljoner mark.

Programledare var Vesa Puuronen, Joensuu universitet.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »