FI

MaDaMe Forskningsprogrammet för matematiska metoder och modeller

 

Forskningsprogrammet för matematiska metoder och modeller (MaDaMe) främjade samarbete mellan olika vetenskapliga discipliner.  Dessutom gagnade programmet sådana företag och offentliga samfund och många sådana forskningsgrenar där man behandlar omfattande informationsmängder eller sysslar med informationssökning och -komprimering eller grafisk framställning av information.

MaDaMe var ett treårigt forskningsprogram som pågick under åren 2000-2003. För programmet hade man reserverat sammanlagt 34,5 miljoner mark.

Koordinatorn för programmet var Marjo Lipponen, Åbo universitet.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »