FI EN

Finländska företag och den globala konkurrensens utmaningar - affärsverksamhet som konkurrens och samarbete, LIIKE

 

Syftet med forskningsprogrammet (LIIKE) var att studera förändringarna inom de finländska företagen och deras ledning i en situation av global kunskaps- och kompetensbaserad konkurrens och en allt mer finansstyrd ekonomi. Programmet särskilt fokuserade på hur sådana nya former av affärskompetens som dessa förändringar aktualiserar utvecklar och kan vidareutvecklas i Finland.

Programmet försökte besvara följande frågor: - hur förändras företagets roll som en marknadsekonomisk grundenhet, - hur bildas och förändras de finländska företagen i den nya omvärlden, genom vilka processer på företagsnivå sker denna förändring - hur man kan utveckla nya, innovativa ledningssystem och -metoder som lämpar sig för de nya förhållandena.

Forskningsprogrammet inriktades på följande temaområden:

- innovationens tillblivelse och kommersialisering i informationsintensiva företag
- informationsbildning, nya verksamhetsformer och framtidens företag: från produktions- till informationsintensiva företag
- nätverksbildning bland företagen i den globala ekonomin
- den elektroniska marknadens utveckling: faror och möjligheter
- ägarna och den högsta ledningen
- företagarrollen - nya företags tillblivelse och utveckling
- arbetet, individen och företagsledningen i den globala företagsmiljön
- företagens och företagsledningens samhälleliga och ekologiska ansvar i den globala ekonomin

Forskningsprogrammet var treårigt (2001-2004).

Programme memorandum

Evaluation report

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »