FI EN

Svenskt i Finland - finskt i Sverige (Kahden puolen Pohjanlahtea)Svenskt i Finland - finskt i Sverige var ett treårigt, bilateralt, humanistisk-samhällsvetenskapligt forskningsprogram som fått både offentligt och privat stöd från Finland och Sverige. Forskningsprogrammet började år 2000 och utgick i 2002.

Programmet innehöll forskning som hade anknytningar till växelverkan och påverkningar mellan Finland och Sverige och till ställning av finskan och svenskan som majoritets- och minoritetsspråk i båda länderna. Projekt inom forskningsprogrammet kunde undersöka historian, nutiden eller framtiden.

Programme memorandum

Evaluaringsrapport 

För koordineringen av programmet svarade professor Nils Erik Villstrand, Åbo Akademi.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »