FI EN

Forskning i global förändring (FIGARE)


Projekten inom FIGARE försökte få ny information om de systemer i naturen och de processer inom samhället, ekonomin, politiken och kulturen som är viktiga för global förändring och som står i växelverkan med miljön. Målet var ökad förståelse av växelverkan mellan naturliga processer och det som människan gör, ett område som är dåligt känt.

Mellan 1999 och 2002 finansierade Finlands Akademi programmet med 25 miljoner mark.

Koordinator: Jukka Käyhkö, Geografiska institutionen, Åbo universitet

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »