FI EN

Näring, livsmedel och hälsa EVLIRA


Forskningsprogrammet ELVIRA syftade till att ta fram högklassig och innovativ forskningskunskap som gör det lättare för konsumenter att välja det hälsosamma och säkra alternativet.

Forskningsprogrammet ELVIRA var multidisciplinärt och täckte nästan hela näringskedjan, allt från lantbrukets råmaterial till livsmedelsindustrins produktionsprocesser och produkter, livsmedelssäkerhet och hälsoeffekter samt olika faktorer i anknytning till konsumentbeteende. Programmets genomgående tema var hälsa: hur god näring kan frambringa och upprätthålla hälsa och välbefinnande, hur smakfulla och hälsofrämjande livsmedel kan utvecklas och göras mer tillgängliga, hur konsumenter kan lotsas att välja sunt ur det breda livsmedelssortimentet, och hur säkerhetskraven på livsmedel kan uppfyllas. 

Forskningsprogrammets huvudsakliga mål var:

 • att ta fram ny information med såväl vetenskaplig som samhällsmässig och ekonomisk effektfullhet;
 • att bygga upp nya transdisciplinära samarbetsnätverk mellan och inom olika organisationer;
 • att öka informationsspridning och samarbete mellan forskarsamhället, stora och små företag och myndigheter;
 • att främja forskarmobilitet - såväl nationell som internationell mobilitet inom projekten rekommenderas; samt
 • att stödja en balanserad struktur av forskningsgrupper och speciellt öka andelen forskardoktorer i grupperna.

Övriga målsättningar anges i noggrannare detalj i programbeskrivningen.


Forskningsteman    

 • Konsumenters beteende, livscykel och hälsa
 • Näring, genetiska faktorer och metabolism
 • Kost, immunitet, tarmmikrober och hälsa
 • Livsmedelsrisker och -säkerhet
 • Livsmedelsbearbetning och hälsa
 • Finansiering

Forskningsprogrammet koordinerades av Finlands Akademi och finansierades av Finlands Akademi (7 miljoner euro), Tekes och jord- och skogsbruksministeriet.

Forskningsprogrammet var fyraårigt 2007-2010.  

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »