FI EN

MATRA Material- och strukturforskning

 

Finansieringsbeslut om programmet fattas vid Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik, forskningsråd för miljö och naturresurser samt forskningsråd för hälsa. Forskningsråden har en gemensam sektion för beredning av finansieringsbeslut och för skötsel av forskningsprogrammets praktiska delar.

För varje konsortium som deltar i programmet tillsätts en ledningsgrupp, som består av:
- ledare för de forskningsgrupper som deltar i konsortiet
- representanter för Akademins ovannämnda forskningsråd
- representanter för andra finansiärer (högskolor, Teknologiska utvecklingscentralen Tekes, Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra)
- eventuella representanter för industrin och andra parter som tillämpar forskningsresultat
- andra sakkunniga

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »