FI EN

Forskningsprogrammet Datatekniska lösningar inom maskin-, byggnads- och automationsteknik, KITARA (2005-2009)

 

Forskningsprogrammet Datatekniska lösningar inom maskin-, byggnads- och automationsteknik (KITARA 2005-2009) inleds av Finlands Akademi, Tekes, miljöministeriet, Byggnadsindustrin RRT r.f. samt Fastighetsägarna och Byggherrarna i Finland RAKLI r.f. 

Mål

Målet för forskningsprogrammet var att förstärka grundforskningen inom maskin-, byggnads- och automationssektorerna genom användning av ICT. Programmet syftade till att stödja bildandet av nya tvärvetenskapliga forskningsgrupper och såväl nationella som internationella samarbetsnätverk inom forskningen.

Projekt

I forskningsprogrammet ingick 15 konsortieprojekt. Finlands Akademi och miljöministeriet finansierade tio projekt och Tekes fem projekt. Av programmets samtliga projekt var åtta inom byggnadstekniksektorn, fyra inom maskintekniksektorn och tre inom automationstekniksektorn.

Finansiering

Den totala finansieringen för programmet var 8 miljoner euro. Forskningsrådet för naturvetenskap och teknik vid Finlands Akademi beviljade 5,6 miljoner euro i projektfinansierig, miljöministeriets finansieringsandel var 0,4 miljoner euro och Tekes bidrog med 2 miljoner euro.

Programpromemoria

Tidtabell

2005-2009

Temaområden

  • ICT som stöder planering, tillverkning och användning
  • ICT som finns inbyggd i produkter
  • Livscykelkontroll och dess integrering i företag och system
  • ICT som stöder växelverkan mellan människa och maskin/byggnad och som kan anpassa sig efter användningssituationen 

Evaluation report

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »