FI

Informationsforskning

 

Ökande krav på kunskap och kunnande, förändringar i arbetslivets strukturer samt växelverkan mellan människan och teknologin var teman inom det andra steget vid Finlands Akademis Informationsforskningsprogram. Detta steg koncentrerade sig mer på forskning i informationssamhället än det första steget.

Det andra steget startade i början av år 2000. I programmet deltog tre konsortier och nio enskilda projekt, av vilka de flesta hade redan finansierats inom det första steget. Ett konsortium var ett samarbetsprojekt mellan flera enskilda forskargrupper, som ansökar om finansiering med en gemensam forskningsplan.

Budgeten för det tvååriga andra steget var 15 miljoner mark.

Programmets första steg började år 1997 och det utgår vid slutet av 1999. De 24 projekt som ingår i programmets första steg har fått finansiering för över 50 miljoner mark.

Ansvarig koordinator Docent Eero Pantzar, biträdande koordinator FM Taina Viitamäki, Forskningscentralen för informationssamhället Tammerfors universitet

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »