FI

Hälso- och andra välfärdsskillnader mellan olika befolkningsgrupper TERO

Skillnaderna i hälsa och annan välfärd mellan befolkningsgrupper är ett betydande vetenskapligt problem och en viktig samhällspolitisk fråga. Programmets mål är främst att främja forskning i orsakerna till skillnaderna, med hjälp av vilken man kan försöka svara på båda frågorna. Syftet är att styrka ställningen av finländsk forskning på den internationella toppen inom området och att få information för att kunna förmildra det samhällspolitiska problemet.

För forskningsprogrammet ansvarar Finlands Akademis forskningsråd för hälsa och forskningsråd för kultur och samhälle tillsammans med andra parter mellan 1998 och 2000.

Koordinatorer:

professor Eero Lahelma, ansvarig koordinator Institutionen för folkhälsovetenskap,

forskare Eva Roos, verkställande koordinator

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »