FI EN

Fotonik och moderna avbildningsmetoder

 

Fotonik används numera allmänt som en samlande term för optik och optoelektronik. Fotoniken studerar alstring, detektion och styrning av ljus. Forskningens praktiska mål är att i allt större utsträckning möjliggöra utnyttjandet av ljus både inom industrin och i människornas vardag.

De primära målen för Finlands Akademis forskningsprogram Fotonik och moderna avbildningsmetoder var att ta fram internationellt betydelsefull vetenskaplig kunskap inom fotonikens olika delområden

  • inrikta den finländska forskningen på utveckling av innovativa metoder och helhetslösningar inom fotonik och avbildning
  • stärka det vetenskapliga kunnandet och forskningsmiljöerna inom sådana delområden som gagnar forskningen i fotonik och dess utveckling i Finland.

Forskningsprogrammets teman indelades i tre huvudgrupper:

  • optiska material och interaktiva processer
  • nya avbildningstekniker
  • biofotonik och medicinsk fotonik.

Tidtabell  2010–2013.

Läs mer om programmet i programbeskrivningen.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »