FI EN

Framtidens boende (ASU-LIVE)


Förändringarna inom familje- och åldersstrukturen, arbetslivet och livsstilen har i kombination med t.ex. energifrågornas växande betydelse och de utmaningar som hållbar utveckling medför ställt boendet i fokus på ett helt nytt sätt. Kraven på boendet har vuxit och inkluderar tillgänglighet, hållbarhet och variationsmöjligheter på ett nytt sätt. Samhället behöver vetenskapligt belagd kunskap om markanvändning och andra miljöfrågor samt om ombyggnad och reparationsbyggande, som blivit allt viktigare.Trots boendets centrala betydelse har grundforskningen i boendefrågor i Finland varit ytterst blygsam i jämförelse med många andra europeiska länder.

Akademiprogrammet Framtidens boende (ASU-LIVE 2011–2015) syftade till att ur de boendes synvinkel studera boendets framtid som en helhet som inkluderar såväl miljö- och konsumentaspekter som kulturella faktorer och omständigheter som påverkar boendehälsan. Programmets referensram och temaområden valdes så att programmet täckte olika utvecklingslinjer inom boende, i synnerhet sociala, ekonomiska, tekniska och miljömässiga aspekter. Förutom att skapa högklassig vetenskaplig kunskap var det meningen att programmet skulle fördjupa dialogen mellan forskarsamhället och slutanvändarna och ta upp resultat till diskussion redan på ett tidigt stadium.

Läs mer om programmets teman, bakgrund och mål.

Läs programmets utvärderingsrapport (på engelska).

Kontaktpersoner

Risto Vilkko
programchef
tfn 0295 335 136

Sanna Hytönen
projektsekreterare
tfn 0295 335 032

fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »