FI EN

Processteknologi


Forskningsprogrammet för processteknologi hade till syfte att förbättra processers kvalitet och att främja konkurrenskraften vid processindustris produkter på lång sikt så att man iakttar miljön, säkerheten och ekonomiska synpunkter.

Målet var att skapa och stöda högklassig grundforskning i processteknik, att utveckla allmängiltiga forskningsmetoder och verktyg för forskning i grundfenomen, att främja bättre, mera omfattande och snabbare tillämpning och utnyttjande av den information som fås från forskningen inom olika områden av processindustrin, att utveckla processer så att de fungerar effektivt och på ett nytt sätt, att förena och utnyttja sakkunnigheten vid olika grundforskningsområden i processteknik och att främja forskarutbildning inom området.

Programmet innehöll kemisk och mekanisk processindustri.

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »