FI EN
Forskningspolitisk verksamhet

Forskningspolitisk verksamhet

Forskningsråden

Finlands Akademi har fyra vetenskapliga forskningsråd som sköter Akademins uppgifter inom sina respektive verksamhetsområden.

Statsrådet utser forskningsrådets ordförande och medlemmar (högst 10) för tre år år gången. Vid valet av ordförande och medlemmar försöker man trygga en mångsidig och högklassig vetenskaplig sakkunskap i forskningsrådet. Före tillsättandet hör undervisnings- och kulturministeriet universitet, statliga forskningsinstitut, myndigheter och sammanslutningar som representerar FoU-sektorn, centrala vetenskapliga sällskap samt vetenskapsakademier.

Rådet för strategisk forskning

Rådet för strategisk forskning (RSF) är ett organ vid Finlands Akademi som finansierar långsiktig och problemcentrerad forskning i programform vars ändamål är att finna lösningar på viktiga utmaningar i det finländska samhället.

Rådet beslutar själv om de forskningsprojekt som beviljas finansiering och svarar för uppföljningen av projekten och utvärderingen av deras genomslagskraft. Vid valet av projekt betonas forskningens kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft. Forskningsprogrammens huvudteman väljs av statsrådet.

Forskningsinfrastruktur

Ekosystemet för Finlands forskningsinfrastrukturer omfattar betydande nationella forskningsinfrastrukturer, finländska aktörers partnerskap i europeiska infrastrukturprojekt (European Strategy Forum for Research Infrastructures, ESFRI), internationella forskningsinfrastrukturer som Finland är medlem i genom avtal eller fördrag samt lokala infrastrukturer som forskningsorganisationer har angett som betydande.

Ett modernt ekosystem av infrastrukturer är ett villkor för forskning som siktar mot toppen och högklassig forskarutbildning samt internationellt samarbete och internationalisering av landets forskarkår. Innovationsverksamheten och industrireformen samt tjänsteproduktionen i statliga forskningsinstitut, liksom även forskningssamarbetet mellan forskningsinstituten och högskolorna kräver en högklassig infrastruktur.

Finlands Akademi finansierar anskaffning, byggande och stärkande av nationellt betydelsefulla infrastrukturer som främjar den vetenskapliga forskningen.

Akademiprogram

Ett akademiprogram är ett forskningprogram som finansieras av Finlands Akademi i syfte att styra forskningen och forskningsfinansieringen till vetenskapligt viktiga och samhälleligt betydelsefulla områden som främjar forskningens förnyelse och förutser framtida forskningsbehov. Med akademiprogram främjas i synnerhet mång- och tvärvetenskaplig forskning samt internationellt forskningssamarbete.

Ett akademiprogram är en tematisk, målinriktad och samordnad sammanslutning av flera forskningsprojekt som beviljas finansiering för minst för fyra år.

Senast ändrad 9.5.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »