FI EN

Vem kan ansöka?

Du som söker finansiering från Finlands Akademi (dvs. den ansvariga ledaren för ett forskningsprojekt) ska ha professors- eller docentkompetens eller doktorsexamen, om inte annat nämns i utlysningstexten. I vissa bidragsformer är det ett universitet eller forskningsinstitut som fungerar som sökande.

Akademins finansiering riktas utifrån resultaten av en kollegial bedömning till de bästa forskarna och forskargrupperna samt till de mest lovande unga forskarna för att de ska genomföra vetenskapligt ambitiösa forskningsprojekt. Vi utgår från att det finansierade projektet gynnar finländsk forskning, det finländska samhället eller internationellt samarbete.

Vi bedömer endast en ansökan per sökande under en och samma utlysningsomgång. Denna begränsning gäller följande bidragsformer:

  • akademiprojektsbidrag (projektets ansvariga ledare)
  • akademiprojektsbidrag (ansvarig konsortie- eller delprojektsledare)
  • bidrag för anställning som forskardoktor
  • bidrag för anställning som akademiforskare
  • bidrag för kliniska forskare.

Om du ändå söker finansiering med flera ansökningar inom en eller flera av dessa bidragsformer beaktar vi endast den första (i den ordning de inkommit). För akademiprojektsbidrag med särskild inriktning beslutar vi begränsningen skilt för varje utlysning.

En ansökan består av en elektronisk blankett och dess bilagor (vanligen forskningsplan, meritförteckning osv.) som den sökande ifyller i Akademins e-tjänst.

Senast ändrad 16.4.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »